Viban.com.vn

Category : Câu chuyện của bạn

Câu chuyện của bạn

Machines or Organisms? Lựa chọn nơi làm việc của bạn là gì, cái máy hay cơ thể sống?

adminviban
Tôi bắt đầu làm việc online cách đây 10 năm khi team phải di chuyển liên tục giữa các quốc gia, rất ít khi được ngồi chung một phòng để...